Avís Legal

1. Introducció

A través del present, l’Ajuntament informa de les condicions i termes generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de l’Ajuntamentde Mislata. En particular, informa i regula l’accés i l’ús dels següents llocs web:

Portal d’Internet

De conformitat amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic, en aquest cas https://www.mislata.es (així com qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) la titularitat del qual correspon, en aquest cas, a l’Ajuntament de Mislata, el qual permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i a la Seu Electrònica https://www.mislata.es

Seu Electrònica

De conformitat amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en l’adreça (URL) https://www.mislata.es s’ha ubicat en Internet la seu electrònica de l’Ajuntament de Mislata.

La seu electrònica de l’Ajuntament és l’adreça electrònica disponible a través de la qual la ciutadania accedeix a la informació i als serveis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració correspon a l’Ajuntament en l’exercici de les seues competències.

La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l’accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques d’autenticació que queden establides en la informació de detall corresponent a cada servei en particular.

Aquesta Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que requereixen l’accés electrònic a través d’Internet de la ciutadania als serveis públics de l’Ajuntamentde Mislata de forma segura, eficaç i amb l’accessibilitat i la qualitat requerides.

És per açò que es recomana que abans d’iniciar la navegació, llija atentament el present ‘Avís Legal’.

 

2. Caràcter de la informació publicada en el Portal

Les informacions oferides mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documentos existents en altres dominis.

L’Ajuntament de Mislata procura que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecte. No obstant això, l’AjuntamentdeMislata no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada per l’Ajuntamentde Mislata, sense necessitat d’avís previ, tant pel que fa al seu contingut com al seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que se’ls apliquen.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través d’ell no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagen de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

L’Ajuntament procura que la informació siga exacta i precisa, i procediran a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecten. L’Ajuntamentde Mislata no pot garantir la inexistència d’errors, ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.

 

3. Condicions i termes generals d’ús del Portal

Per l’accés, navegació pel Portal d’Internet de l’Ajuntament de Mislata i/o per la utilització dels serveis inclosos en ell, vosté adquireix la condició d’usuari-a, sense reserves de cap mena, a totes i cada una de les presents condicions i termes generals d’ús i  de les condicions particulars, que si és el cas regisquen la prestació dels serveis que es disposen en el lloc web, sense perjuí de l’atenció i compliment per part de l’usuari-a de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des de https://www.mislata.es de les quals no respon l’Ajuntament de Mislata.

L’Ajuntament de Mislata podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les condicions i termes generals d’ús, així com les condicions particulars, que s’hagen establit.

En tot cas, l’usuari-a es compromet a fer un ús adequat dels continguts i dels serveis que l’Ajuntamentde Mislata ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador:

(I) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’orde públic.

(II) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de totes maneres atempte contra la moral, l’orde públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(III) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’usuari-a no podrà intentar accedir i, si és el cas, utilitzar les claus d’altres usuaris o usuàries i modificar o manipular els seus missatges.

(IV) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’Ajuntamentde Mislata o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el seu funcionament normal.

(V) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Ajuntamentde Mislata o qualssevol tercers.

(VI) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no exercisca, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

(VII) No utilitzar els serveis oferits en el Portal amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, l’Ajuntament de Mislata es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l’accés i ús del Portal i, si és el cas, per a retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, ja ho realitze al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

 

4. Responsabilitat

L’Ajuntament de Mislata no es fa responsable dels danys i perjuís que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador:

(I) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris-es, motivades per causes alienes a l’Ajuntamentde Mislata, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(II) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(III) Que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a l’Ajuntamentde Mislata.

(IV) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a l’Ajuntament de Mislata, degudes a l’usuari-a, a tercers, o a supòsits de força major.

(V) El Portal de l’Ajuntamentde Mislata pot contindre enllaços a les seus electròniques d’altres Administracions públiques o a páginas web d’altres òrgans, empreses o institucions, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la busca d’información i recursos a través d’Internet. No obstant això, les dites pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l’Ajuntament de Mislata no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l’accés o ús de les mateixes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s’abandona o no el Portal de l’Ajuntament de Mislata. En tot cas, en eixir de l’adreça https://www.mislata.es, la informació o els serveis a què s’accedisca queden fora de l’àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mislata.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts arreplegats al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l’Ajuntamentde Mislata.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie autorització expressa de l’Ajuntamentde Mislata.

La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquesta seu, atorgada a l’usuari-a, es limita a la descàrrega d’aquest contingut i del seu ús privat. De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les condicions generals  següents: (a) Que el contingut de la informació no siga alterat. (b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació (c) Que se cite la font i (d) Que s’esmente la data de l’última actualització.