Documentació

ACTA DE PREMIS DEL PUBLIC DEL XLI DE TEATRE “VILA DE MISLATA”, 2023
ACTA DE PREMIS DEL JURAT DEL XLI DE TEATRE “VILA DE MISLATA”, 2023
BASES DE LA 40 EDICIÓ DEL CONCURS DE TEATRE DE VILA DE MISLATA

Anunci de l’Ajuntament de Mislata sobre l’aprovació de les bases del XLI Concurs de Teatre «Vila de Mislata», 2023.

ACTA DE NOMINACIONS DEL JURAT DEL XL DE TEATRE “VILA DE MISLATA”, 2022

A Mislata (València), es reuneix el Jurat responsable de valorar les obres participants en el XL Concurs de Teatre “Vila de Mislata” i de deliberar els premis estipulats en les bases del certamen, aprovades per Decret d’Alcaldia núm. 588/2022…

ACTA DE NOMINACIONS AL PREMI DEL PÚBLIC DEL XL DE TEATRE “VILA DE MISLATA”, 2022

Els responsables de la coordinación artística del XL Concurs de Teatre “Vila de Mislata”, tot i considerant les actes dels vots emesos pels espectadors i per les espectadores al llarg de cadascuna de les nits de representación i després de fern-ne el recompte i de calcular la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per l’espectacle oferit per cada compañía…

BASES DE LA 40 EDICIÓ DEL CONCURS DE TEATRE DE VILA DE MISLATA

Aprovades per Decret de l’Alcaldia número 588 de data 15 de febrer de 2022, les bases per a la participació al XL Concurs de Teatre “Vila de Mislata”, 2022, es procedeix a la seva publicació segons el que disposa l’article 9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

ACTA DE PREMIS DEL JURAT DEL XXXIX CONCURS DE TEATRE “VILA DE MISLATA” 2021

A Mislata (València), a les 21.10 h. del dia 3 desembre de 2021, es reuneix el Jurat responsable per valorar les obres participants en el XXXIX Concurs de Teatre “Vila de Mislata” i de deliberar els premis estipulats en les bases del certamen, aprovades per Decret d’Alcaldia núm. 1305/2021, de 4 de maig de 2021 i de les quals es va fer pública convocatòria al BOP núm. 91 de 14 de maig de 2021, l’extracte de la convocatòria del qual va ser publicat al BOP núm. 100 de 27 de maig de 2021.

ACTA DEL “PREMI DEL PÚBLIC” DEL XXXIX CONCURS DE TEATRE “VILA DE MISLATA” 2021

Els professionals designats per l’Ajuntament de Mislata per a la coordinació artística del XXXIX Concurs de Teatre “Vila de Mislata” 2021, tot considerant les actes dels vots emesos pels espectadors i espectadores al llarg de cadascuna de les nits de representació i després de fer-ne el recompte i de calcular la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per l’espectacle oferit per cada formació.

ACTA DE NOMINACIONS DEL JURAT DEL XXXIX CONCURS DE TEATRE
“VILA DE MISLATA” 2021

A Mislata (València), a les 21.10 h. del dia 3 desembre de 2021, es reuneix el Jurat responsable de valorar les obres participants en el XXXIX Concurs de Teatre “Vila de Mislata” i de deliberar els premis estipulats en les bases del certamen, aprovades per Decret d’Alcaldia núm. 1305/2021, de 4 de maig de 2021 i de les quals es va fer pública convocatòria al BOP núm. 91 de 14 de maig de 2021, l’extracte de la convocatòria del qual va ser publicat al BOP núm. 100 de 27 de maig de 2021.

ACTA DE NOMINACIONS AL PREMI DEL PÚBLIC DEL XXXIX CONCURS DE TEATRE “VILA DE MISLATA” 2021

Els i les professionals designats per l’Ajuntament de Mislata per a la coordinació artística del XXXIX Concurs de Teatre “Vila de Mislata” 2021, tot considerant les actes dels vots emesos pels espectadors i pel públic assistent al llarg de cadascuna de les nits de representació i després de fer-ne el recompte i de calcular la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per l’espectacle oferit per cada companyia.

PROGRAMACIÓ DE LA 39 EDICIÓ DEL CONCURS DE TEATRE DE VILA DE MISLATA

El Concurs de Teatre Vila de Mislata presenta la seua 39a edició amb moltes novetats en la seua programació. No te la pots perdre!

BASES DE LA 39 EDICIÓ DEL CONCURS DE TEATRE DE VILA DE MISLATA

Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 25 de juny de 2021.
Les sol·licituds es presentaran preferentment per via telemàtica: Sede Electrónica del Ajuntament de Mislata.
Per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4. de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: Oficina Virtual.

ACTA DE NOMINACIONS

Del jurat del XXXVIII Concurs de Teatre «VILA DE MISLATA», 2020-2021.

PROGRAMACIÓ DE LA 38 EDICIÓ DEL CONCURS DE TEATRE DE VILA DE MISLATA

El Concurs de Teatre Vila de Mislata presenta la seua 38a edició amb moltes novetats en la seua programació. No te la pots perdre!

BASES PREMI DEL PÚBLIC

Per tal de considerar l’opinió del públic sobre les obres representades en esta edició, es considera oportú convocar el Premi del Públic al Millor Espectacle.

DOCUMENTACIÓ I BASES DE LA 38 EDICIÓ DEL CONCURS DE TEATRE DE VILA DE MISLATA

L’Ajuntament de Mislata patrocina el Concurs de Teatre «Vila de Mislata», 2020-2021, aquest any en la seva XXXVIII edició. Aquest certamen es regirà per les següents bases.