Segona representació a concurs en els «Vila de Mislata»

Segona representació a concurs en els «Vila de Mislata»

La companyia mislatera La Trinxera va presentar l’espectacle «Mercaders de Venècia» el divendres 13 de novembre al Teatre del Centre Cultural Carmen Alborch.